DR_AVNE POTPORE PODUZE_IMA U HRVATSKOJ 2001. GODINE